Περισσότερα

static-image

Η Γεωγραφία έχει σημασία!!!

Ανακαλύψτε την δύναμη της γεωγραφικής πληροφορίας…

Εξειδικευόμαστε στις Υπηρεσίες ΓΣΠ (Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφορίας) και την Γεωγραφική Έρευνα. Με βάση το Ηράκλειο, Κρήτης, προσφέρουμε τις υπηρεσίες στο Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα. Επίσης παράγουμε αξιόπιστους χάρτες πόλεων, δήμων, κοινοτήτων και ευρύτερων περιοχών όπως μας ζητηθεί. Σε γενικές γραμμές, παρουσιάζουμε την κάθε είδους γεωγραφική πληροφορία με όλους τους σύγχρονους τρόπους, έντυπους, διαδικτυακούς, είτε σε μορφή εφαρμογής για το διαδίκτυο ή σε φορητές συσκευές όπως τα κινητά τηλέφωνα και τα tablet. Επίσης ειδικευόμαστε στην Χαρτογραφία με χρήση ΓΣΠ, που μας επιτρέπει να προσφέρουμε υπηρεσίες και προϊόντα με τη γεωγραφία σε κεντρικό ρόλο, και τους πελάτες μας να δέχονται πολύτιμες πληροφορίες που βοηθούν στη λήψη αποφάσεων για την επιχείρηση τους. Μερικά παραδείγματα εφαρμογών των ΓΣΠ παρουσιάζονται παρακάτω, στα οποία η GeoInfoAnalysis προσφέρει εφαρμογές ως υπηρεσία σε άλλες επιχειρήσεις (SaaS).

 

Εφαρμογές ΓΣΠ στο Δημόσιο   Εφαρμογές ΓΣΠ στον Ιδιωτικό τομέα
 • Ιστορικοί/Πολιτιστικοί Χάρτες
 • Χάρτες Χρήσεων Γης
 • Αστικός Σχεδιασμός
 • Χωρομέτρηση – Εργασίες Πεδίου
 • Διαχείριση Συγκοινωνιών
 • Περιβαλλοντικοί Χάρτες
 • Χώροι Πρασίνου & Πάρκα
 • Υπηρεσίες Υγείας
 • Εγκαταλειμμένα Ακίνητα
 • Εκπαίδευση
 • Τουριστικές Εφαρμογές
 • Διαχείριση Υποδομών
  • Δρόμοι
  • Πινακίδες
  • Ηλεκτροδότηση
  • Υδροδότηση
  • Υπόνομοι
 
 • Διαδικτυακοί Χάρτες και Εφαρμογές φορητών συσκευών
 • Κριτιριακή Επιλογή χώρου
 • Διαχείρηση Στόλου Οχημάτων
 • Μέτρηση και Χαρτογράφηση Θορύβου/ακτινοβολίας
 • Αγορά Ακινήτων
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Στατιστική Ανάλυση
 • Marketing και Πωλήσεις
  • Ανάλυση Αγοράς
  • Στόχευση Πελατών
  • Διαφήμιση
  • Προφίλ Πελατολογίου
  • Επιλογή Καταστημάτων
 • Αγροτική Παραγωγή
  • Ανάλυση Παραγωγής
  • Διαχείριση Εσοδείας