επιγραμματικά…

Ειδικευόμαστε στις Υπηρεσίες ΓΣΠ & Γεωγραφικής έρευνας. Από το Ηράκλειο Κρήτης προσφέρουμε υπηρεσίες και προϊόντα για τον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα. Επίσης δημιουργούμε αξιόπιστους χάρτες πόλεων, δήμων, κοινοτήτων και ευρύτερων περιοχών όπως μας ζητηθεί. Γενικά, παρουσιάζουμε Γεωγραφική Πληροφορία με όλους τους πιθανούς τρόπους συμπεριλαμβανομένων την ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών Χάρτη και Εφαρμογών Φορητών Συσκευών σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών.

η γεωγραφία έχει σημασία!Ανακαλύψτε τη δύναμη της Γεω-Πληροφορίας…

Έντυποι Χάρτες

Χάρτης - Οδηγός Δήμου Ηρακλείου, έντυπος χάρτης, 1η  έκδοση, 2012 Οδικός χάρτης της πόλης του Ηρακλείου και του Δήμου του σε...

Εφαρμογές Χάρτη Διαδικτύου (SaaS)

Η GeoInfoAnalysis ειδικεύεται στην δημιουργία ποιοτικών χαρτών για πολλές χρήσεις. Η επιχείριση μας διαθέτει σύγχρονα μέσα για σχεδιασμό και παραγωγή...

Εφαρμογές Κινητών

Αναπτύσσουμε εφαρμογές φορητών συσκευών για Android και iOS. Χρειάζεστε εφαρμογή γεωγραφικού περιεχομένου για να παρουσιάσετε δεδομένα σχετικά με την επιχείρηση...

Γεωγραφική Έρευνα και Ανάλυση

Η επιχείρηση μας ειδικεύεται στην γεωγραφική έρευνα και την εκπόνηση μελετών για τα παρακάτω πεδία.  Γεωγραφικά φαινόμενα και οι επιρροές...

Στρατηγική Πωλήσεων

Η GeoInfoAnalysis παρέχει πληθυσμιακές αναλύσεις με βάση δημογραφικά και κοινωνικο - οικονομικά δεδομένα, που προέρχονται από τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα...

Γεωδεδομένα

Η επιχείρηση μας χρησιμοποιεί σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και μεθόδους για την καταγραφή γεωγραφικών δεδομένων (γεωδεδομένα).Διαθέτουμε ποικιλία δεδομένων στη συλλογή μας,...