Σειρά Χαρτών CityMapBook

Η GeoInfoAnalysis ολοκλήρωσε την παραγωγή και έκδοση του 1ου  της χάρτη-οδηγού για την πόλη του Ηρακλείου Κρήτης. Το έντυπο αποτελεί μέρος της σειράς χαρτών CityMapBook που αφορούν χάρτες οδηγούς πόλεων. Η γεωγραφική έκταση που καλύπτει αφορά στα νέα διοικητικά όρια…

Read more