Στα τοπικά βιβλιοπωλεία!

Η πρώτη έκδοση του Χάρτη οδηγού του Δήμου Ηρακλείου (Σειρά χαρτών CityMapbook) βρίσκεται και επισήμως στα βιβλιοπωλεία σήμερα. Επισκεφτείτε την σελίδα Προϊόντα για να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έντυπο και τα βιβλιοπωλεία που μπορείτε να το προμηθευτείτε.