Στα τοπικά βιβλιοπωλεία!

Η πρώτη έκδοση του Χάρτη οδηγού του Δήμου Ηρακλείου (Σειρά χαρτών CityMapbook) βρίσκεται και επισήμως στα βιβλιοπωλεία σήμερα. Επισκεφτείτε την σελίδα Προϊόντα για να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έντυπο και τα βιβλιοπωλεία που μπορείτε να το προμηθευτείτε.

Σειρά Χαρτών CityMapBook

Η GeoInfoAnalysis ολοκλήρωσε την παραγωγή και έκδοση του 1ου  της χάρτη-οδηγού για την πόλη του Ηρακλείου Κρήτης. Το έντυπο αποτελεί μέρος της σειράς χαρτών CityMapBook που αφορούν χάρτες οδηγούς πόλεων. Η γεωγραφική έκταση που καλύπτει αφορά στα νέα διοικητικά όρια…

Read more