Η εφαρμογή της Παλιάς Πόλης Ηρακλείου στο ArcGISonline Gallery της ESRI!!!

Εξαιρετικά νέα για την εφαρμογή που σχεδιάσαμε στο ArcGISonline για την Παλιά Πόλη του Ηρακλείου! Από 31/3/2018 έχει θέση στο ArcGISonline Gallery της ESRI.

Check it out here!!  😛  😛