Παραδοσιακοί Ξενώνες Θαλόρη – Χάρτης Δραστηριοτήτων

Το 2013 η GeoInfoAnalysis δημιούργησε τον Χάρτη Δραστηριοτήτων για τους παραδοσιακούς ξενώνες Θαλόρη. Ο χάρτης εστιάζει στην ευρύτερη περιοχή των Αστερουσίων και παρουσιάζει δραστηριότητες στην φύση και τοπικά αξιοθέατα. Για τη δημιουργία του χρησιμοποιήθηκε συνδυασμός τεχνικών για διαχείριση δεδομένων πεδίου και την παρουσίαση τους με την βοήθεια του ArcGIS desktop 10.1, και GoogleMaps API.

Δραστηριότητες Θαλόρη