Τοπικά Έργα

Στην GeoInfoAnalysis τον τελευταίο καιρό δουλεύουμε σε τοπικά έργα που αφορούν την πόλη του Ηρακλείου, και στοχεύουμε στην παραγωγή μελετών ώστε να παρουσιάσουμε ιδέες επίλυσης σε προβλήματα όπως: 

  • αστικός σχεδιασμός,
  • συγκοινωνίες – μεταφορές,
  • κοινωνικές υπηρεσίες και άλλα.

Επίσης, εργασία πεδίου είναι σε εξέλιξη σε διάφορες περιοχές της Κρήτης με στόχο μελλοντικά προϊόντα και υπηρεσίες.