Σειρά Χαρτών CityMapBook

Η GeoInfoAnalysis ολοκλήρωσε την παραγωγή και έκδοση του 1ου  της χάρτη-οδηγού για την πόλη του Ηρακλείου Κρήτης. Το έντυπο αποτελεί μέρος της σειράς χαρτών CityMapBook που αφορούν χάρτες οδηγούς πόλεων. Η γεωγραφική έκταση που καλύπτει αφορά στα νέα διοικητικά όρια τοπικών αυτοδιοικήσεων που ορίζει ο “Καλλικράτης”.

Το έντυπο τώρα βρίσκεται στο τυπογραφείο, και αναμένεται σε επιλεγμένα τοπικά βιβλιοπωλεία και καταστήματα στις αρχές του Σεπτέμβρη. Δείτε την σελίδα του προϊόντος για περισσότερες λεπτομέρειες στη σελίδα Προϊόντα.