Εφαρμογές Χάρτη Διαδικτύου (SaaS)

Η GeoInfoAnalysis ειδικεύεται στην δημιουργία ποιοτικών χαρτών για πολλές χρήσεις. Η επιχείριση μας διαθέτει σύγχρονα μέσα για σχεδιασμό και παραγωγή χαρτογραφικού υλικού. Αυτά περιλαμβάνουν εργαλεία πεδίου για την συλλογή και διαχείριση γεωγραφικών δεδομένων, και εξειδικευμένο λογισμικό, όπως το ArcGIS Desktop. Οι χάρτες μας παράγονται με συνδυαστική χρήση μεθόδων και μέσων όπως νέες δορυφορικές εικόνες, συλλογή δεδομένων πεδίου, ελεύθερα δεδομένα, και αρχειακή έρευνα από τη βιβλιογραφία. Υπάρχει μεγάλη γκάμα χαρτογραφικών προϊόντων που δημιουργούμε, όπως γενικοί, θεματικοί, τοπολογικοί και χάρτες πλοήγησης.

Αναπτύσσουμε την εφαρμογή που καλύπτει τις ανάγκες σας, σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις. Οι εφαρμογές μπορεί να είναι πρόσθετα (add-ons) για το ArcGIS, ή εφαρμογές ανοικτού κώδικα (Open Source) από την γκάμα των OpenGIS λογισμικών. Επίσης αναλαμβάνουμε την δημιουργία ψηφιακών χαρτών για προβολή στο Διαδίκτυο και τον εμπλουτισμό της ιστοσελίδας σας με ενημερωτικές γεωγραφικές πληροφορίες. Η δημιουργία αυτών μπορεί να γίνει με Google Maps API, Google Earth API, OSΜ, ESRI ArcGIS.com, και με γεωγραφικούς server ανοικτού κώδικα. Αυτές οι εφαρμογές προσφέρονται ως υπηρεσία προς άλλες επιχειρήσεις (SaaS) με σκοπό την συνεχή ενημέρωση των εφαρμογών ανάλογα τις ανάγκες, αλλά και τη συνεχή υποστήριξη του πελάτη. Στόχος μας είναι να σας προσφέρουμε την καταλληλότερη χαρτογραφική αποτύπωση για τις ανάγκες της επιχείρισης σας, ενισχύοντας σας με συνεχή υποστήριξη και ενημερώσεις καθ’όλη τη διάρκεια του συμβολαίου.

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα εφαρμογών της υπηρεσίας αυτής σε διάφορους τομείς της αγοράς.

  • Δήμοι και Κοινότητες
  • Πολιτισμός και Αρχαιολογία
  • Απόκριση σε Καταστροφές
  • Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
  • Τηλεπικοινωνίες
  • Τουριστικές Εγκαταστάσεις

Δημιουργούμε ειδικευμένες εφαρμογές για τον τομέα του Τουρισμού, όπου προσφέρουμε μεγάλη γκάμα υπηρεσιών όπως την ανάπτυξη διαδικτυακού χάρτη (web map application), για δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή ενός καταλύματος, ή χάρτη εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων εντός του καταλύματος. Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να υλοποιηθούν για Αγρο-τουριστικά, οίκο-τουριστικά καταλύματα ή και μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Στις εφαρμογές μπορούν να παρουσιάζονται δεδομένα όπως, εγκαταστάσεις καταλύματος, υπηρεσίες που βρίσκονται στην περιοχή, αξιοθέατα, εκδρομές, χάρτες μονοπατιών για πεζοπορία, ποδήλατο ή οδήγηση εκτός δρόμου, και άλλα. Η εφαρμογή της Παλιάς πόλης του Ηρακλείου που δημιουργήθηκε στο ArcGISonline, για τις ανάγκες του Ξενοδοχείου “Κάστρο” και την ενημέρωση των επισκεπτών του ΕΔΩ και στο Gallery της ESRI ΕΔΩ 

Οι συνεργάτες μας στον τομέα παραγωγής προϊόντων εντοπισμού μας δίνουν την δυνατότητα να παρέχουμε υπηρεσίες παρακολούθησης στόλου οχημάτων και να τις συνδυάσουμε με την ειδίκευση μας σε συλλογή δεδομένων, ανάλυσης και παρουσίασης τους στους πελάτες μας, με στόχο την ενημερωμένη λήψη αποφάσεων για την επιχείρηση. Πληροφορίες όπως αυτές σκοπεύουν στην μείωση του κόστους, στόχευση νέων πελατών, καλύτερη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων, και συνολικά του ελέγχου της επιχείρησης και γνώση της κατάστασης της αγοράς σε κάθε δεδομένη στιγμή.