Γεωγραφική Έρευνα και Ανάλυση

Η επιχείρηση μας ειδικεύεται στην γεωγραφική έρευνα και την εκπόνηση μελετών για τα παρακάτω πεδία. 

 • Γεωγραφικά φαινόμενα και οι επιρροές τους σε τομείς όπως
  • κοινωνικά
  • οικονομικά
  • πολιτικά
  • ιστορικά
  • πολιτισμικά
 • Περιβαλλοντική Ανάλυση
 • Χωρική Ανάλυση
 • Στατιστική Ανάλυση