Υπηρεσίες

Με δεδομένο την ειδίκευση μας στην Ανθρωπογεωγραφία και τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφορίας, οι υπηρεσίες της GeoInfoaAnalysis έχουν σκοπό να  βοηθήσουν τους πελάτες της στην διαδικασία της λήψης αποφάσεων για το Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα. Αυτό επιτυγχάνεται με έρευνα και παραγωγή paper σε μορφή επιστημονικής μελέτης. 

Γεωργία Crop Mapping, Soil Prospectives, Growth Response, Crop Suitability, Cost Reduction, Precision Agriculture
Χαρτογραφία Specialized mapbooks for public and private customers. Online webmaps and applications of geographic nature
Γεωγραφική Έρευνα Quantitative & Qualitative techniques of research matching your criteria for social, economic, cultural, historical, political and environmental purposes
Γεωγραφικές Βάσεις Δεδομένων We develop and maitain your spatial databases, offerring on-site or remote technical support
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες We offer consulting for private and public sector in order to help decision-making in a number of areas that include urban planning, marketing, cadastre, land-use, design & rellocation of business functions