Διαδικτυακές Εφαρμογές Χάρτη

Η GeoInfoAnalysis ειδικεύεται στην δημιουργία ποιοτικών χαρτών για πολλές χρήσεις. Η επιχείριση μας διαθέτει σύγχρονα μέσα για σχεδιασμό και παραγωγή χαρτογραφικού υλικού. Αυτά περιλαμβάνουν εργαλεία πεδίου για την συλλογή και διαχείριση γεωγραφικών δεδομένων, και εξειδικευμένο λογισμικό, όπως το ArcGIS Desktop. Οι χάρτες μας παράγονται με συνδυαστική χρήση μεθόδων και μέσων όπως νέες δορυφορικές εικόνες, συλλογή δεδομένων πεδίου, ελεύθερα δεδομένα, και αρχειακή έρευνα από τη βιβλιογραφία. Υπάρχει μεγάλη γκάμα χαρτογραφικών προϊόντων που δημιουργούμε, όπως γενικοί, θεματικοί, τοπολογικοί και χάρτες πλοήγησης.

Δημιουργούμε ειδικευμένες εφαρμογές για τον τομέα του Τουρισμού, όπου προσφέρουμε μεγάλη γκάμα υπηρεσιών όπως την ανάπτυξη διαδικτυακού χάρτη (web map application), για δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή ενός καταλύματος, ή χάρτη εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων εντός του καταλύματος. Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να υλοποιηθούν για Αγρο-τουριστικά, οίκο-τουριστικά καταλύματα ή και μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Στις εφαρμογές μπορούν να παρουσιάζονται δεδομένα όπως, εγκαταστάσεις καταλύματος, υπηρεσίες που βρίσκονται στην περιοχή, αξιοθέατα, εκδρομές, χάρτες μονοπατιών για πεζοπορία, ποδήλατο ή οδήγηση εκτός δρόμου, και άλλα.

Αναπτύσσουμε την εφαρμογή που καλύπτει τις ανάγκες σας, σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις. Αυτά μπορεί να είναι πρόσθετα (add-ons) για το ArcGIS, ή εφαρμογές ανοικτού κώδικα (Open Source) από την γκάμα των OpenGIS λογισμικών. Επίσης αναλαμβάνουμε την δημιουργία ψηφιακών χαρτών για προβολή στο Διαδίκτυο και τον εμπλουτισμό της ιστοσελίδας σας με ενημερωτικές πληροφορίες. Η δημιουργία αυτών μπορεί να γίνει με Google Maps API, Google Earth API, OSΜ, ESRI ArcGIS.com, και με γεωγραφικούς server ανοικτού κώδικα.

Πιθανές Εφαρμογές:

  • Δήμοι & Κοινότητες
  • Πολιτισμός & Αρχαιολογία
  • Διαχείριση Στόλου Οχημάτων
  • Διαχείριση Καταστροφών
  • Διαχείριση Περιβάλλοντος
  • Δημόσια Έργα και Δίκτυα
  • Τηλεπικοινωνίες
  • Τουριστικές Εγκαταστάσεις – Οίκο-Αγροτουρισμός