Γεωδεδομένα

Η επιχείρηση μας χρησιμοποιεί σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και μεθόδους για την καταγραφή γεωγραφικών δεδομένων (γεωδεδομένα).Διαθέτουμε ποικιλία δεδομένων στη συλλογή μας, ειδικά για την περιοχή της Κρήτης και της Ελλάδος γενικότερα. Αυτά περιλαμβάνουν διανυσματικά και πολυγωνικά δεδομένα, αλλά και πληθυσμιακά δεδομένα απογραφών (2001, 2011) τα οποία εμπλουτίζουν συγκεκριμένε συλλογές δεδομένων για ειδική χρήση.

Τα γεωδεδομένα μας καταγράφονται μεταξύ άλλων, με τη χρήση φορητής τεχνολογίας Trimble, και εκτενή διαχείριση στο εργαστήριο μας από εξειδικευμένο προσωπικό. Όλες οι συλλογές δεδομένων σχεδιάζονται και συνοδεύονται από μετα-δεδομένα που συνάδουν με την Ευρωπαϊκή ντιρεκτίβα EU Inspire. 

 – Διαθέτουμε δεδομένα για ολόκληρη την Περιφέρεια Κρήτης και τις πόλεις (Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο, Άγιος Νικόλαος, Ιεράπετρα) .Σημειακά, διανυσματικά & πολυγωνικά δεδομένα σε διοικητικά όρια Καλλικράτη:

  1. Οικοδομικά τετράγωνα
  2. Δεδομένα απογραφών (2001, 2011)
  3. Όρια δήμων & κοινοτήτων
  4. Ακτογραμμή
  5. Οδικό Δίκτυο
  6. Σημεία Ενδιαφέροντος
  7. Δημόσιες υποδομές
  8. Δεδομένα αστικού σχεδιασμού
  9. Χρήσεις γης
  10. Πολύγωνα περιβάλλοντος (2000-2017)